โยนแม่นขนาดนี้ มึงฝึกมากี่ปี

เมื่อชายคนนี้โชว์ความแม่นปาลูกบอลกะจะให้เข้าตะกร้า ทักษ[…]